Przedsiębiorstwo Produkcyjne

SYSTEM

Mariusz Biernat
ul. Jaśminowa 9, Bartąg
10-687 Olsztyn
Pozyskiwane przez nas środki UE

Dotacje z Unii Europejskiej

Dokumentacja dostępna w siedzibie firmy.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne System skutecznie pozyskuje i efektywnie wykorzystuje środki pochodzące z funduszy unijnych.

I W 2006r. firma zrealizowała projekt ze środków EFRR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet III „Rozwój lokalny”, Działanie 3.4 – „Mikroprzedsiębiorstwa” pod tytułem: „Uruchomienie zakładu produkcyjnego zajmującego się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych”.

II Na przełomie lat 2008 – 2010firma zrealizowała kolejny projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwo, Poddziałanie 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjnego SYSTEM Mariusz Biernat poprzez rozbudowę parku maszynowego oraz zakup niezbędnych robót i materiałów budowlanych"

III W 2014 roku firma rozpoczyna realizację projektu "Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjnego System Biernat Mariusz poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń umożliwiających wprowadzenie nowej oferty produktowej – Etap II" w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.1.- Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Morąg, 15/09/2014r.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Przedsiębiorstwo Produkcyjne System Mariusz Biernat z siedzibą ul. Jaśminowa 9, 14-300 Morąg informuje, że rozpoczęto procedurę zamówienia na:

wykonanie dostaw w ramach projektu:

"Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjnego System Biernat Mariusz poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń umożliwiających wprowadzenie nowej oferty produktowej – Etap II"

Procedura ofertowania została oficjalnie rozpoczęta.


Morąg, 30.09.2014r.

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi sposobu składania ofert wg określonego przez SWZ wzoru informujemy, że dopuszczamy możliwość składania ofert wg wzorów stosowanych przez dostawców.

Strona główna  |  O Firmie  |  Oferta  |  Dotacje UE  |  Dokumenty  |  Kontakt
© Copyright 2012 PPSystem, Wszystkie Prawa Zastrzeżone